Mededelingen

Vanwege de hoge energieprijzen heeft het bestuur van Westlandia’87 besloten om op zondagmiddag van 1 december tot 1 maart niet open te gaan. Er is dan altijd een kleine groep leden die komt spelen en het is met deze prijzen niet haalbaar om de kantine en speelhal te verwarmen. We vertouwen erop dat u hier begrip voor hebt.
Op de andere speeldagen bent u natuurlijk van harte welkom.

Oliebollentoernooi

We hebben dit jaar weer ons traditionele oliebollentoernooi, maar we hebben het wel in een ander jasje gegoten. 
We houden dit toernooi nu op woensdagavond 21 december en wat ook nieuw is, dat elk lid dat wil komen spelen iemand mee moet nemen die geen lid is. Dit kan uw partner, zoon of dochter, buurvrouw of buurman zijn. Het maakt niet uit als u maar iemand meeneemt zodat diegene ook kennis kan maken met onze jeu de boule vereniging. 

Uiteraard zijn er op deze avond de eigen gebakken oliebollen die een paar van onze leden elk jaar weer staan te bakken. 
U moet zich dit keer wel aanmelden, zodat we weten hoeveel leden er komen. Er zal een lijst in de kantine komen te hangen. Blijkt er een week voor het toernooi weinig aanmeldingen te zijn dan stuur ik een e-mail en kunt u zich individueel opgeven. Maar vooralsnog kan het alleen met iemand anders.

Oliebollentoernooi,
Woensdag 21 december
We starten om 19.30 uur.