Mededelingen

Woordje van de Voorzitter
We zijn vanaf 1 januari geen lid meer van de NJBB. Op de ALV van 23 april hebben de leden unaniem ingestemd met de nieuwe statuten welke nu echte verenigings statuten zijn geworden met als grootste verandering dat we nu onderscheid maken tussen recreatieve en wedstrijdleden. Deze nieuwe statuten moeten nog wel geaccordeerd worden door de NJBB een bepaling uit de huidige statuten. Zodra hier geen bezwaar op komt kunnen ze officieel worden na ondertekening bij de Notaris.
Ons ledenaantal is licht gestegen naar 141 leden op 31 december 2023.
18 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd (meestal om gezondheid redenen) en 25 nieuwe leden zijn in 2023 lid geworden.
In 2024 zijn er twee van onze leden helaas overleden, veel leden van de vereniging zijn bij de condoleance of uitvaart geweest.
Dit jaar staat ook op de bestuurs agenda om ons huishoudelijk regelement aan te passen, het huidige huishoudelijk regelement is aan een vernieuwing toe.
De toernooi kalender is weer rijkelijk gevuld en dus kunt u daar weer aan deelnemen.
De informatie staat altijd op de website en zal ook vermeld worden op ons info bord.
De binnen banen aan de lange kant worden op korte termijn voorzien van een nieuwe speel laag de bestaande laag wordt verwerkt op de buitenbanen.
Hopelijk kunnen we dit jaar weer een aantal nieuwe leden bijschrijven, want de gemiddelde leeftijd van onze leden is best aan de hoge kant. Daar is niets mis mee wat elke week een balletje gooien houdt u fit. Echter zullen er altijd leden bij zijn die een keer zullen zeggen het is wel mooi geweest.
We zijn superblij met alle vrijwilligers van onze vereniging die zich op de verschillen taken inzetten om de vereniging optimaal in stand te houden.  Maar we kunnen er nog wel een paar extra gebruiken, dus schroom niet, maar meldt u aan bij één van de bestuursleden.
Het bestuur wenst u komende zomer weer veel Boule plezier toe.
Nico Middelburg